Ontwikkelingspotentieel Vastgoedbemiddeling

Waardebepaling onroerend goed

Waardebepaling onroerend goed

Een waardebepaling is een diepgaand onderzoek naar de intrinsieke waarden van uw onroerend goed. Er bestaan geen algoritmes om de waarde van onroerend goed te bepalen. Dat blijft een exclusieve aangelegenheid van professionals met kennis van zaken. Daarom kiezen we bewust niet te adverteren met ‘gratis schatting’. We gaan grondig te werk, combineren een heel aantal parameters en methodieken om tot gefundeerde voorstellen te komen. Resultaat: een inzichtelijk rapport waar u iets mee kunt. 

Waardebepaling onroerend goed

Een waardebepaling is werk voor specialisten

De waardebepaling van onroerend goed kan veel breder gaan dan louter het schatten van de verkoopprijs 'as is'. De waarde kan zich ook vertalen in een rendement o.b.v. recurrente inkomsten (cash flows) in de tijd, de meerwaarde op termijn of in het intrinsieke ontwikkelingspotentieel. Een correcte waardebepaling houdt enerzijds rekening met eigendom gebonden factoren: ligging, type, bewoonbare- en perceeloppervlakte, uitstraling, staat (vetusteit), comfort, energieprestatie, afwerkingsgraad,… maar zeker ook met marktfactoren: vergelijkingspunten, toekomstige omgevingsfactoren (meerwaarde op termijn), trends in de markt, omloopsnelheid, fiscaliteit en steunmaatregelen,… Laress beschikt over de nodige knowhow en expertise om de mogelijke scenario’s inzichtelijk te maken en te becijferen.

Een heel aantal woningen, die veelal op unieke locaties gelegen zijn, kunnen door het beperkende stedenbouwkundig kader alleen gerenoveerd worden. Ook woningen (appartementen) in mede-eigendom zijn vandaag de dag omwille van de complexe juridische structuur aangewezen op renovatie. Renovatie wint aan belang ingegeven door de steeds strenger wordende energienormen. Om een correcte waarde te bepalen van dit soort van onroerende goederen is het realistisch begroten van een renovatiebudget en het correct evalueren van de mogelijke renovatiescenario’s van essentieel belang. Laress beschikt hiervoor over de nodige expertise en kan tevens terugvallen op een netwerk van aannemers, ingenieurs en leveranciers.

Waardebepaling onroerend goed

Het belang van een correcte waardebepaling

Een realistische waardebepaling verzekert veelal een vlot verkoopproces. Op basis van een gefundeerd waarderingsrapport is de potentiële koper immers snel in staat om de vraagprijs correct naar waarde te schatten. Daarnaast maakt het ook het onderliggende meerwaardepotentieel (herbestemming/herontwikkeling) van uw onroerend goed inzichtelijk, wat u dan ook instaat stelt dit ten gelde te maken.

Waarom kiezen voor een waardebepaling door Laress?

  • Laress gaat verder dan het louter schatten van de verkoopprijs 'as is'
  • Knowhow en expertise gestoeld op bewezen professionele ervaring in de vastgoedwereld
  • Bouwkundig ingenieur met ervaring in uitvoering, kennis van renovatie
  • Professioneel netwerk van aannemers, ingenieurs, leveranciers,….


Hoeveel kost een waardebepaling.

We kiezen er bewust voor om niet te adverteren met ‘gratis schatting’. Het maken van een grondige waardebepaling vraagt immers tijd, energie, knowhow en expertise.

De kostprijs van een waardebepaling wordt bepaald in functie van de opdracht.

Benieuwd naar de (meer)waarde van uw vastgoed?

Contacteer ons