Waardebepaling Vastgoedbemiddeling

Maximaliseer uw vastgoedwaarde

Maximaliseer uw vastgoedwaarde

MEERWAARDEPOTENTIEEL INZICHTELIJK

Onroerende goederen kunnen onderliggend een hogere vastgoedwaarde bezitten, dan de waarde die kan bekomen worden bij een verkoop 'as is', ingevolge (her)ontwikkeling . Gestoeld op een jarenlange ervaring in projectontwikkeling maakt Laress dit meerwaardepotentieel voor u inzichtelijk. Laress analyseert de verschillende (her)ontwikkelingsmogelijkheden, concretiseert (volumestudie) en becijfert de potentiële meerwaarde (feasibility). We houden daarbij rekening met de marktsituatie, het juridisch kader en de omgevingsfactoren. Desgevallend werken wij hiervoor samen met specialiseerde bureaus in diverse domeinen: architectuur, stedenbouw, fiscaliteit, juridisch, mobiliteit, milieu,... en ontzorgen u integraal door het noodzakelijk overleg met diverse stakeholders (o.a. overheden) voor onze rekening te nemen. Resultaat: een onderbouwd ontwikkelingsdossier. 

MEERWAARDE REALISEREN

Het ontwikkelingsdossier zet Laress vervolgens voor u in de markt teneinde de meerwaarde ook effectief te realiseren. Laress beschikt daarvoor over een netwerk van potentiële afnemers: aannemers, projectontwikkelaars, investeerders, kopers,…

WIN-WIN

Deze manier van werken creëert een win-win voor beide partijen: u als eigenaar-verkoper hebt de potentiële meerwaarde inzichtelijk, waardoor u sterker in de onderhandelingspositie staat. De koper kan op basis van de beschikbare voorstudie zijn bieding bepalen, waardoor er sneller tot een correcte deal kan gekomen worden. 

Hoe gaat Laress te werk?

In eerste instantie maken we de ruimtelijke boekhouding van uw eigendom en brengen de projectgrenzen in kaart. We bespreken nauwgezet uw intenties en definiëren een eerste plan van aanpak. Op deze basis bezorgt Laress een voorstel tot adviesverlening en ontwerp van bemiddelingsovereenkomst, dewelke wordt gebundeld in een samenwerkingsovereenkomst die de basis vormt voor onze verder samenwerking.  

Enkele cases

Linter

Walem | "Het Oude Klooster"

De projectsite "Het Oude Klooster" situeert zich in de kern van de landelijk gemeente Walem, ten noordwesten van Mechelen. Op een geheel van zes percelen bevindt zich het oude klooster, ook gekend als 'School van de zusters van OLV van Barmhartigheid', een parochiezaal, een café "het hoekske" en enkele garages. Het 'klooster' staat reeds geruime tijd leeg en is opgenomen op de inventaris van bouwkundig erfgoed. Het binnengebied wordt gekenmerkt door een groene zone (tuin) met te behouden monumentale bomen. 

In opdracht van een investeerder/projectontwikkelaar heeft Laress een haalbaarheidsstudie uitgewerkt en financieel doorgerekend. Binnen de gestelde randvoorwaarden en op basis van marktstudie werd een nieuwe ontwikkelingsvisie uitgewerkt en ruimtelijk - i.s.m. Sculp-it architecten - vorm gegeven. Het oude klooster werd herbestemd naar een gemeenschapsruimte en loftappartementen rond de historische binnenplaats met gaanderij en aanliggende tuin. De parochiezaal maakte plaats voor grondgebonden geschakelde ééngezinswoningen die het straatlint in de directe omgeving vervolledigen. 

Halen - "Eurozak"

Halen - "Eurozak"

De huidige eigenaar van de voormalige bedrijfssite "Eurozak", later hergebruikt voor andere invullingen, verkoopt zijn onroerend goed. Op de voormalige KMO-site is een verouderd B.P.A. "Weypenberg" van toepassing.  De site kan herbestemd worden naar een invulling met open en half open bebouwing. Uitdaging is het bouwen 'in' de helling van de Weypenberg en aanleg publieke infrastructuur. 

In opdracht van een investeerder/projectontwikkelaar heeft Laress een financiële haalbaarheidsstudie uitgewerkt. In samenwerking met DBV architecten werd een volumestudie vorm gegeven.  

Bezit je een mogelijke projectgrond en wil graag samenwerken?

Neem dan vrijblijvend contact en we evalueren samen de mogelijkheden van uw onroerend goed.
Contacteer ons